Te Puna Wānanga: Te Whānau Maioha Professional Learning Development (PLD) Providers

Click for help with the Centrally Funded PLD Applications for 2017

Nau Mai Haere Mai Ki te whārangi ipurangi o Te whānau Maioha

HE MIHI

Ko Te Puna Wānanga te pou whakaruru
Ko te Whānau Maioha te pou kawe
Ko te 'Whaititara' te rautaki


Nau mai e aku nui e aku rahi ki tēnei paetukutuku
kia whakawhanakehia, kia whakaauahatia te wairua
kia rongo, kia mārama, kia hiwa, ki te whakaaro.


Ma te whakatūwhera i te hinengaro, te ara whakamua tīhei mauri ora, rarau mai.

 


Tu Tahi Tonu          


He Whakarāpopoto

Te Puna Wānanga is the School of Māori Education within the Faculty of Education, University of Auckland.


We deliver quality PLD services in Māori Medium settings, and Te Reo Māori in English Medium Settings.


Our contracts are administered by Auckland UniServices Limited, who are the contractual arm of The University of Auckland.